Foto: Saab AB, Jörgen Ericsson, Copyright Saab AB

Svenska flygplan för brandbekämpning i beredskap från Saab

Vi går in i en ny säsong av värme och grönska men även torra marker och med det ökad brandrisk. Alla minns tidigare års tillbud på den fronten, senast katastrofåret 2018 då stora delar av vårt land eldhärjades och det krävdes resurser långt utöver det vanliga för att slutligen få stopp på eländet.

Sedan dess har MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, organiserat och avtalat för helikopterberedskap till stöd för tidiga, effektiva ingripanden. I detta nu står, enligt färska uppgifter på MSB:s hemsida, tio helikoptrar från olika entreprenörer redo ifall larmet kommer.

Behovet av eget brandbekämpningsflyg har länge diskuterats och till slut stod det klart att vi även måste satsa på sådana resurser. Upphandlingen stod klar tidigare i våras och Saab axlar ansvaret att leverera och stärka Sveriges civilförsvar.
Under året som passerat har den internationellt erkända, svenska flyg- och försvarskoncernen ordnat med tillstånd, tagit fram och byggt upp förmågan med flygplan, avancerad datoriserad fällningsteknik, skickliga piloter och teknikerkompetens, rutiner m m.

Med sina två flygplan av typen AT-802F FireBoss, med kort inställelsetid och god räckvidd, kommer man vardera att kunna vattenbomba med 3 000 liter åt gången med en kapacitet om upp till 50 000 liter per timme. Det beskrivs även som synnerligen kostnadseffektivt: ”Med AT-802F uppnås den lägsta kostnaden per liter släckmedel fällt över branden. Detta innebär att även om större flygplan kan släppa mer vatten per fällning kan flera AT-802F opereras för samma kostnad som ett större plan och därmed överträffa dess effektivitet.” Enligt uppgifter som presenterades i och med undertecknandet av kontraktet i april i år ska det finnas option för ytterligare två flygplan. (Se gärna vår tidigare artikel ”Svenskt brandflyg kommer stå klart och redo innan sommaren” länkad nedan.)

För allas vår skull hoppas såklart inblandade parter på en sommar utan större, helst helt utan, brandincidenter men står alltså redo att kallas in när och där det eventuellt kan komma att behövas! Vi går in i sommarmånaderna 2020 klart mer förberedda.

Under eftermiddagen kommer det hållas pressträff angående de nya svenska skopande brandbekämpningsplanen och vår ökade förmåga där inrikesminister Mikael Damberg, MSB och Saab medverkar.

MSB

Saab

Läs även Semper Miles: Svenskt brandflyg kommer stå klart och redo innan sommaren och Affärer och planer för flygande brandbekämpare samt Hultqvist ännu i insatsområdena – i morgon möte i Stockholm och Stridsflygplan har fällt bomber i akut grepp mot branden

(Bilden: Brandbekämpning AirTractor AT-802F. Något beskuren bild. Foto: Saab AB, Jörgen Ericsson, Copyright Saab AB.)

– Saab provides AT-802F FireBoss and services to strengthen Sweden’s capability to fight forest fire

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]