Över en vecka med höga realistiska krav i SEE 17

Ammunitions- och minröjningsövningen Swedec EOD Exercise (SEE 17) samlar kompetens från flera håll för att lösa s k ammunitionsrelaterade händelser. Det är fjärde upplagan och som tidigare år blir det många mycket realistiska moment där man förväntas kunna agera, som stadsmiljöer, flygplatser och kustnära områden. Det hela drar igång onsdag den 10 maj och pågår till den 18:e veckan efter. Aktuella orter är Eksjö, Nässjö, Jönköping och Oskarshamn.

Övningen har dessutom vuxit på sig en del sedan sist. De totalt 200 deltagarna kommer från Försvarsmakten, Polisen, Räddningstjänsten, akutsjukvården, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Svensk kärnbränslehantering (SKB), Oskarshamnsverkets kraftgrupp (OKG) m fl. Målet är att kunna använda samhällets resurser så effektivt som möjligt.

Swedec är Sveriges kompetenscentrum inom ammunitions- och minröjning med uppgift att utbilda personal, utveckla materiel, metoder och tekniker för ammunitions- och minröjning. Man utbildar både Försvarsmaktens ammunitionsröjningspersonal och Polismyndighetens bombtekniker.

Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum – Swedec

Läs även Semper Miles: Fem länder tillsammans mot CBRNE och Gemensamma tag mot Improvised Explosive Devices samt Personligt gränssnitt för framtidens soldat?

(Bilden: Polis och militär i samverkan under förra årets övning.)

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]