Foto: Brangelina Clawson\World Bank Group

Ny generaldirektör för MSB

Hon utnämndes av regeringen redan i månadsskiftet september-oktober och tillträder nu för att leda Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

MSB:s nya generaldirektör heter Charlotte Petri Gornitzka och hon tar över rodret på megamyndigheten fr o m idag med ett förordnande som sträcker sig till den sista december 2025.

Tidigare generaldirektörer för MSB: Helena Lindberg 2009–2017, Dan Eliasson januari 2018 – januari 2021, Camilla Asp 7 januari – 10 december 2021.

Petri Gornitzka kommer närmast från uppdrag som assisterande generalsekreterare för FN samt biträdande exekutiv direktör för Unicef. Erfarenheterna är blandade där den professionella banan började som musikkonsulent men som hunnit svänga genom åren. Hon har bl a bakgrund som biträdande generalsekreterare på Svenska Röda Korset, ledamot i styrelsen för Vetenskapsrådet, generalsekreterare för såväl svenska som internationella Rädda Barnen, generaldirektör för biståndsmyndigheten Sida och vice ordförande i schweiziska stiftelsen World Economic Forum med mera.

Med hennes breda kunskap och erfarenheter kommer hon att kunna leda myndigheten i arbetet med de betydande utmaningar vi står inför, inte minst återuppbyggnaden av det civila försvaret” sa dåvarande inrikesministern Mikael Damberg på en pressträff i och med utnämningen i höstas.

Själv uttalade sig den tillträdande generaldirektören på MSB:s hemsida: ”Jag ser fram emot att delta i arbetet framåt för att driva på utvecklingen av krisberedskap och civilt försvar, räddningstjänstfrågor och cybersäkerhet, och vårda MSB:s roll att stödja både nationellt och internationellt i samband med kriser och omfattande katastrofer.”

Det låter bra. Nu har det blivit dags!

UPPDATERAT 2021-12-13: MSB – MSB:s nya generaldirektör är på plats

Wikipedia – Charlotte Petri Gornitzka

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Läs även Semper Miles: MSB:s nya generaldirektör tillträder till sirener idag och Kungligt besök angående MSB:s viktiga arbete samt Tillgänglig läsning utgiven av MSB och FM och Säpo ställer krav och kan stoppa/rädda myndigheter

(Bilden: Charlotte Petri Gornitzka vid ett annat, tidigare tillfälle. Beskuren bild. Foto: Brangelina Clawson\World Bank Group, CC BY-NC-ND 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/)

– New Director General for The Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) takes office 10th December

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]