Kungligt besök angående MSB:s viktiga arbete

Kungen och Kronprinsessan besökte igår MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, på Kungsholmen för en djupare inblick i arbetet med att förebygga och hantera olyckor och kriser. Det blev rundvandring och presentation av myndighetens många nationella och internationella uppdrag och kungligheterna visade stort intresse.
Helena Lindberg, MSB:s generaldirektör: ”Det är viktigt med denna typ av besök för att sprida kunskap om det arbete som MSB utför och jag uppskattar att Kungen och Kronprinsessan visade våra frågor denna uppmärksamhet.”

Sveriges kungahus om besöket

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap