Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Aurora 20 får stå tillbaka till förmån för gemensamma tag mot pandemin

På grund av det rådande läget i Sverige och världen väljer Försvarsmakten att skjuta den kommande stora försvarsmaktsövningen Aurora 20 på framtiden.

Övningen som planerats i flera år var tänkt att samla omkring 25 000 deltagare från armén, marinen, flygvapnet, regionala staber och hemvärnet samt medverkande från andra inbjudna länder och skulle ha pågått över stora delar av landet från början av maj till en bit in i juni.

Istället gör man prioriteringen att fortsätta fokusera på stödet till det ansträngda samhället och upprätthålla landets beredskap och säkerhet. Ett klokt och tacknämligt beslut, inte helt överraskande i dessa tider.

Hittills har även den över året pågående Totalförsvarsövning 20 påverkats, och kommer troligen fortsätta att påverkas, med ändringar och inställda moment samt övningstillfällen.

Försvarsmakten har idag gjort beslutet officiellt. Övningen blir inte av som det var tänkt men ”flyttas fram”. När det framöver kan bli aktuellt att genomföra Aurora 20 är i nuläget inte bestämt.

Försvarsmakten

Coronaviruset och Försvarsmakten

Krisinformation.se – Corona

Folkhälsomyndigheten – Covid-19

Läs även Semper Miles: Cold Response avbryts p g a Corona och Högkonfliktscenario för Vintersol 2020 samt Ny fas inleds med fiendestyrkor i fallskärm över Gotland och Viktig kunskap om vårt totalförsvar i kurs på nätet

(Bilden är från ett annat men relaterat tillfälle där chefen för Mellersta militärregionen, överste Thomas Karlsson och ställföreträdande chef Försvarsmedicincentrum Göran Sandström ger presskonferens på Stockholmsmässan som görs i ordning för att stödja sjukvården. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten.)

– Swedish Military Exercise AURORA 20 halted and postponed in favor of joint efforts in the struggle against Covid-19 pandemic

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]