Foto: FRA

Åtgärder för bättre skydd och säkerhet på FRA kan ta flera år

På den särskilda anläggningen ute på idylliska Lovön i västra Storstockholm sysslar Försvarets radioanstalt (FRA) med signalspaning, känslig aktivitet avgörande för rikets relationer, totalförsvar och samhällssäkerhet.

Området har på senare år utökats och ytterligare expansion finns planerad. Just nu pågår om- och tillbyggnad vad gäller fastigheter. Att man finns just där är ingen hemlighet i sig, det har man gjort sedan 1940-talet, men behovet att hålla obehöriga ögon och öron på avstånd från underrättelseverksamheten är viktigt – allt från vanliga nyfikna till spioner, terrorister m fl.

Samtidigt som omvärldsläget förändras med allehanda risker att ta höjd för går det konstigt nog att utan ärende ta sig hela vägen fram till FRA:s huvudkontor med hyfsad vy in på området, fram till vakten och de stora parkeringsytorna för personalen. Det är inte bra och vi minns incidenten i somras när en av skyddsvakterna vid infarten tvingades öppna eld efter att ha attackerats med bil.

För att öka skydd och säkerhet undersöks nu möjligheten att göra om delar av länsväg 825 ”Rörbyvägen” till enskild väg. Trafikverket har gjort bedömningen att vägen inte behövs för allmänheten och att en indragning medför en ”högst ringa olägenhet för den intilliggande bygden”.

De boende på norra och västra delen av ön skulle tvingas ta en annan något längre väg och det har väckt flera enskilda protester. Även från offentligt håll sätter man sig på tvären. Det gillas t ex inte av Ekerö kommun, som Lovön tillhör, och Riksantikvarieämbetet samt Statens fastighetsverk ska ha yttrat sig mot detta. Med det riskerar ett beslut att dra ut på tiden, kanske flera år.

På Lovön (i Lovö socken) bor ca 990 invånare. Myndigheten FRA har i sin helhet ca 800 anställda (här och på annat håll). Utöver FRA är Lovön kanske mest känt för Drottningholms slott.

SVT Nyheter – FRA: ”Vägen innebär en svaghet i vårt säkerhetsskydd”

Ekerö kommun – Kommunen säger nej till avstängd väg på Lovön (inkl kartöversikt)

Google Maps – Lovön och FRA

Försvarets radioanstalt – Om FRA

Försvarsmakten – FRA i bilder – Tio nedslag i teknisk signalspaning

Läs även Semper Miles: Nu moderniseras och växer hemliga FRA på Lovön och Diplomat med utrikes- och säkerhetspolitisk expertis ny chef för FRA samt ÖB och Säpochefen om vår yttre och inre säkerhet och I hemligt underrättelsesamarbete för medvetenhet och möjliga åtgärder

(Bilden: Logo från skylt utanför vakten på Lovön. Beskuren bild. Pressbild, FRA. Foto: FRA.)

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]