Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Nya Nationella cybersäkerhetscentret rekryterar

För att göra Sverige säkrare och mer robust på cyberområdet inrättades Nationellt center för cybersäkerhet i december 2020.

Flera av våra fundamentala myndigheter har tillsammans tagit tag i det här. Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt, Säkerhetspolisen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap äger uppdraget och samverkar nära med bl a Post- och telestyrelsen, Polismyndigheten samt Försvarets materielverk.

Syftet med det nationella centret för cybersäkerhet är att samla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera antagonistiska cyberhot mot Sverige. Vidare ska centret ge ett utvecklat och samordnat stöd om hur olika verksamheter i privat och offentlig sektor kan skydda sig mot cyberattacker.”

För närvarande har man nått första steget av rekrytering som sköts av FRA. Till att börja med söker man en övergripande chef, en säkerhetskoordinator, en stabshandläggare samt en kommunikationsansvarig. Samtliga med angiven arbetsort Stockholm och sista ansökningsdag 4 april 2021.

Under de närmaste åren ska verksamheten stegvis utvecklas och till 2023 räknar man med att ett hundratal personer kommer att arbeta i centret.

Nationellt center för cybersäkerhet

FRA – Våra lediga tjänster (inkl de fyra nämnda ovan)

Läs även Semper Miles: Nyheter, nyttiga idioter och egen insikt och Nu moderniseras och växer hemliga FRA på Lovön samt Centret i Estland för cyberförsvar välkomnar ännu ett medlemsland och Lediga jobb för civila och militärer hos Försvarsmakten

(Bilden är en illustration från ett annat tillfälle och sammanhang. Beskuren bild. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten.)

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]