Grattis Sverige!

Idag firar vi stolt vårt fosterland och suveränitet runt om i hela Sverige! Flaggorna går i topp, det skjuts salut och yppas fina ord för oss alla att enskilt och...