Vart femte licensierade jaktvapen i Sverige snart olagligt

Skyttar runt om i Europa tar sig för pannan och nu har även flera skytteförbund reagerat och väljer att agera mot EU kommissionens förslag om förändringar i EU:s direktiv 91/477/EEC, som reglerar legalt vapeninnehav inom EU. Förändringarna syftar till att förbjuda legala innehav av skjutvapen bland jägare och sportskyttar. På det viset anser man sig göra en effektiv gärning mot terrorn(!) Förslaget presenterades i anslutning till andra åtgärder som vidtas för att förhindra terrorattentat av den typ som begicks i Paris.

Svenska Jägareförbundet, Svenska Skyttesportförbundet, Svenska Pistolskytteförbundet samt Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet gör gemensam sak och säger i ett gemensamt uttalande bl a:

”Istället för att fokusera på kampen mot terrorism och vapensmuggling har Europeiska kommissionen lagt fram ett förslag som syftar till att förbjuda legala innehav av skjutvapen bland jägare och sportskyttar. Uppfattningen att detta skulle kunna förhindra terrorister från att begå våldshandlingar och förhindra handeln med smugglade illegala vapen saknar verklighetsförankring /../ Förslaget innebär i praktiken ett förbud mot utövandet av flera av våra sportskyttegrenar, bland annat en av OS-disciplinerna. Förslaget förbjuder dessutom uppskattningsvis vart femte jaktvapen som idag säljs i Sverige.”

Förbundens medlemmar uppmanas att snarast skriva på petitionen mot åtstramningarna. Totalt har 181.194 personer i skrivande stund gjort det redan. Gör det du också:

EU: You cannot stop terrorism by restricting legal gun ownership

Ytterligare information:

Gemensamt uttalande om EU kommissionens förslag till ändringar i vapendirektivet

European Commission – Press release: European Commission strengthens control of firearms across the EU