Foto: Johan Lundahl/Combat Camera/Försvarsmakten

RBS 97 uppdateras för fortsatt tjänst

Försvarsmaktens robotsystem 97 kommer att genomgå livstidsförlängande åtgärder samt få ny funktionalitet för att möta dagens och framtidens hotbild. SAAB har tecknat kontrakt med Försvarets materielverk för att fr o m nu till 2019 leverera omfattande uppgraderingar av både hårdvara och mjukvara av systemets samtliga systemkomponenter som belysningsradar, lavett och stridsledningsenhet.

Det här innebär fortsatt, utvecklat svenskt luftvärnsrobotskydd, skapar grund för framtida utveckling på området samt skapar arbetstillfällen.

Arbetet kommer att beröra SAAB i Växjö, Halmstad och Järfälla och skapar, tillsammans med tidigare beställningar, behov av nyrekrytering till Växjö.

”Beställningen ger SAAB möjlighet att växa inom området och gör oss väl positionerade att stötta kunden när det blir aktuellt att ersätta robotsystem 97”, säger Joakim Haux, chef för avdelning Weaponry Services i affärsenhet Land inom Saabs affärsområde Support and Services.