Foto: Copyright Saab AB

Saab skänker en halv miljon till Finlands Flygmuseum

I och med att finska flygmuseiföreningen fyller 50 år donerar Saab 50 000 Euro till Finlands Flygmuseum beläget vid Vanda flygplats i Helsingfors norra utkanter.

Det här är viktigt för att bevara och visa upp landets flyghistora och Saab har en långvarig, alltjämt aktiv, relation med det finska flygväsendet, inte minst vad gäller Flygvapnet. Bland sektionerna på Flygmuseum finns sedan innan en särskild Saab-utställning.

Tillskottet är välkommet då man står i begrepp att uppdatera sig och bl a etablera sig i större lokaler, fortfarande i Vanda-området.
Både Saab och Flygmuseum ser det här initiativet som en möjlig sporre för andra att tillskynda med engagemang och bidrag till bevarandearbetet och museiverksamheten.

Ilmailumuseo – Flygmuseum

Ilmailumuseoyhdistys – Flygmuseiföreningen

Saab Group

Läs även Semper Miles: Ett sekel med Ilmavoimat firas stort till helgen och Gemenskapen i Aurora fortsätter i Baana och Ruska samt Gripen redo att ta vid när äldre Hornet tackar för sig och SAAB 35 Draken fyller 60 år

(Bilden: Draken tillhörande finska flygvapnet. Foto: Copyright Saab AB.)

– 50.000 Euro donation by Saab to Finland´s Aviation Museum

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]