Foto: Försvarsmakten

Högintressant med chefen Must i direktsänt samtal

Hon har nu varit högsta chef för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) sedan våren 2019. Ett viktigt och dygnet runt pågående arbete. Av verksamhetens natur figurerar vare sig hon själv, medarbetare eller vad man sysslar med ”än här än där”.

Nu bjuder Försvarshögskolans studentkår och Folk och Försvar in chefen Must, generalmajor Lena Hallin, till samtal kring verksamheten med fokus på ämnen som utmaningar för utrikes-, försvars- och säkerhetspolitiken, vår trygghet, det föränderliga säkerhetspolitiska landskapet, vilka de största hoten mot Sverige är, värnandet av vår säkerhet och våra nationella intressen, internationella insatser m m.

Det yttre underrättelsehotet mot Sverige fortsätter att intensifieras och den säkerhets- och försvarspolitiska hotbilden har blivit allt mer komplex. Rysslands revisionistiska utrikespolitik, instabiliteten i Mellanöstern, och geopolitiska skiften i östra Asien är några av de svåra frågor svenska beslutsfattare har att ta ställning till /../ Must tar bland annat fram och presenterar kvalificerat underlag baserat på underrättelseinhämtning”

Det här ser verkligen ut att bli både spännande och intressant. Samtalet direktsänds Online onsdag den 30 oktober med start klockan 16:00 och kommer därefter att finnas nåbart On Demand att se närhelst det passar.


Samtal med Lena Hallin, sändning online (29:51 min)

Försvarsmakten – Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten

Försvarsmakten – Kortfattade svar på vanliga frågor till Must

Must – Årsöversikt 2018 (PDF)

Försvarshögskolan

Folk och Försvar

Läs även Semper Miles: Ny chef för våra militära underrättelser och säkerhet och FM och Säpo ställer krav och kan stoppa/rädda myndigheter samt Spionen lägger pussel och Om underrättelse- och säkerhetsarbete i ny svensk dokumentärserie

(Bilden: Lena Hallin, c Must, i Almedalen 2019. Något beskuren och bearbetad. Foto: Försvarsmakten. Lilla bilden: Niklas Ehlén/Combat Camera/Försvarsmakten.)

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]