Foto: Opklaringsbataljonen/Forsvaret

Danska Försvarsmakten i ord och bild för alla

Vidga vyerna med aktuella nyheter och kunskap om danska försvaret. Med lite vägvisning har även du tillgång till tidningar och några andra officiella publikationer som de har gjort tillgängliga på nätet.

Vad händer, hur ser deras perspektiv ut och hur väljer man att förmedla det? Redan genom den innehållsrika broschyren Fakta om Forsvaret på 48 sidor, presenteras det fundamentala i ord och bild. Vidare kan vi rekommendera Forsvarsavisen som är en rikligt illustrerad tidning som behandlar det senaste och tar upp viktiga ämnen för försvar och säkerhet.

Man har även förberett en helt egen avdelning kallad E-böcker. Den är ännu tom men verkar lovande. Något att komma tillbaka till framöver. Håll till godo med vad som finns så länge.

Svårt att förstå danska tror du? Visst skiljer vi oss åt en del i talet men vad gäller det skrivna språket är vi betydligt närmare varandra. Ge det en ärlig chans!


Forsvarsavisen – med det senaste och massor av tidigare nummer

Publikationer – handböcker, broschyrer, rapporter o dyl

Avdelning E-böcker


Två informationsbroschyrer till från annat håll hos danska Forsvaret:

Indkaldt – information inför inryckning och utbildning

Kvinder i Forsvaret – introduktion/rekryteringsmaterial för kvinnor

Läs även Semper Miles: Mycket intressant insyn i finska försvaret och [Svensk soldat] Rykande färskt om och för den svenska soldaten samt Nya Unibest 2015 finns att tillgå

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]

– Danish Defence News and information available online for everyone. What’s up, what is their perspective and how is it communicated? Find out with the official magazine and other useful publications.