Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Ovanlig syn både här och där när det vankas Uniform på jobbet-dag

Tiderna förändras, eller snarare bedömningar och ställningstaganden när hysch-hysch istället blir till en uppseendeväckande, rikstäckande manifestation.

För inte så länge sedan gick diskussionen varm på sina håll (i Sverige och utomlands) kring hur man som soldat skulle kunna ta sig till och från sina åtaganden utan att sticka ut och visa upp sitt engagemang för allmänheten. Den som knallade omkring i uniform kunde eventuellt skänka en kartläggande fiende information om att man var en viktig kugge, man kunde ev utgöra måltavla för terrorister och kriminellt slödder och så fanns förstås risken att man kunde skrämma vanligt folk.

Nu gör man helt om. På senare tid har information om att Hemvärnet eventuellt skulle komma att skapa en ”Uniform på jobbet-dag” där soldaterna uppmuntras att, efter OK från respektive arbetsgivare, bära sina fältuniformer inte bara på sina civila arbetsplatser utan även under resan till och från. Kunde detta vara sant? Officiell bekräftelse saknades. Jo faktiskt. Den här idén antogs redan på rikshemvärnstinget 2017 men har låtit vänta på sig.

Vi hann beröra det via en av hemvärnsbataljonernas delning på sociala media innan Tidningen Hemvärnet strax före lunch idag slog upp nyheten. I ordalag som skvallrar om att det här redan är beslutat, berättar man kort att ”Den 29 maj i år anordnas för första gången ’Uniform på jobbet-dagen’ för hemvärnssoldater för att uppmärksamma det militära engagemanget” jämte en bild av kommande numret där hela omslaget uteslutande fokuserar på just detta, och spinner vidare på bildspråket för ”Vi låter Sverige vara i fred-kampanjen”.

Val av datum är rätt självklart. Den 29 maj 1940 fattade Sveriges riksdag beslut om att bilda Hemvärnet. Det sammanfaller även med Veterandagen, statsceremonin som hedrar personal som deltar eller har deltagit i nationella eller internationella militära eller civila humanitära operationer och högtidlighåller minnet av stupade och omkomna” och är allmän flaggdag.

Syftet är, enligt det publicerade direktivet för ”Uniform på Jobbet-dagen för Hemvärnet” att: ”Synliggöra Hemvärnet och samtidigt entusiasmera och väcka intresse samt sprida information till arbetsgivare för Hemvärnet. Uppmärksamma hemvärnssoldaternas frivilliga engagemang till förmån och stöd för Sveriges försvarsmakt och folk.”

Bu eller bä? Jodå, vi tror att det här definitivt kan vara något. En uppgradering vad gäller organisationens, personalens och uniformens synlighet. Vi tror dock även att det måste gå hand i hand med en uppgraderad syn på kommunikation, en revision med öppenhet, periodicitet och målgruppsanpassning. Det kanske kommer på sikt det med. Nu väntar vi spänt på uniformer på väg till, från och på jobbet i maj.

Tidningen Hemvärnet – Ur kommande nummer 1 (Facebook)

”Uniform på Jobbet-dagen” för Hemvärnet

Hemvärnet

Läs även Semper Miles: Hemvärnet firar 75 år 2015 och Just nu är allt svenskt hemvärn inkallat i beredskapskontroll samt Veterandagen blir allmän flaggdag och Bibehållen beredskap och fler uniformer – innan Paris

(Bilden: Nu gör Hemvärnet som chefen och går i uniform till jobbet, om så bara för en dag. Bilden är från ett annat tillfälle. Beskuren bild. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten.)

– Swedish Home Guard introduce the annual ”Uniform at Work Day” to be held for the first time 29th May 2019. Soldiers are encouraged to wear their field uniforms to, from and at their civilian work place to visualise and enthuse

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]