Bibehållen beredskap och fler uniformer – innan Paris

I Norge har man sedan länge ökad beredskap p g a det besvärliga läget gällande bl a internationell terrorism och nationell hotbild. Det handlar om den första nivån av fyra, beredskapsnivå Alfa, vilket innebär ökad uppmärksamhet och strängare kontroller kring militära anläggningar o dyl.

Inget lämnas åt slumpen. För ett år sedan gick överbefälhavaren även ut med rekommendationer om att personalen inte bör synas i uniform vid resa eller utanför tjänstetid.

Under dagen i fredags presenterade norska försvaret beslut om att häva uniformsrekommendationen men att personal i uniform ska iakttaga största uppmärksamhet och sträva efter att röra sig i grupp. Man vill antagligen låta uniformer synas vilket kan ge en psykologiskt positiv effekt. Samtidigt meddelades att man behåller beredskapen.

Hur det blir med rekommendationerna gällande uniformerad personal efter attackerna i Frankrike återstår att se men Norges beslut om att inte backa vad gäller beredskapen och fortsätta vara alerta visar att norrmännen är med i matchen!

Läs om hotbilden, publicerad i mars i år men fortfarande högaktuell

Källor: Forsvaret.no samt Verdens Gang