Foto: Kim Svensson/Combat Camera/Försvarsmakten

Kreativa och viktiga motioner till Rikshemvärnstinget

Snart går Rikshemvärnstinget av stapeln i Uddevalla. Det är det högsta beslutande organet inom hemvärnets medinflytandeverksamhet, och det har kommit in över 140 motioner som spänner över stora områden. Vi har tittat närmare på dem och det finns mycket kreativa och intressanta idéer, önskemål och förslag. Här är bara ett axplock av favoriterna som också visar att i stort sett hela verksamheten berörs:

Vad har mer motionerats? Vad berör dig? Vilka motioner gillar du?
Här presenteras samtliga inkomna motioner.

I nr 1/2015 av Tidningen Hemvärnet kan du läsa om motionsprocessen.

Om medinflytande i Hemvärnet

(Bilden visar hur Hemvärnet, vid ett tidigare övningstillfälle, bevakar demokratin på post vid riksdagshuset.)