Foto: Mass Communication Specialist 3rd Class Patrick Green/Released

LV-robotsystem valt och ska upphandlas för nya finska korvetterna

Finlands försvarsminister avrundade starkt veckan som gick med att ge Försvarsmaktens logistikverk (motsvarigheten till FMV) uppdraget att anskaffa luftförsvar för de fyra kommande korvetterna av Pohjanmaa-klass, viktiga komponenter i projekt Flottilj 2020. Multifartygen byggs på hemmaplan medan sensorer, skydd och beväpning tas in genom köp utomlands.

Luftvärnsrobotsystem ITO20, som det kommer att benämnas, består av Raytheons Evolved SeaSparrow Missile (ESSM), avfyrningsenheter och all behövlig utrustning. De 3,6 meter långa och 270 kilo tunga robotarna har en räckvidd på över 70 kilometer för att kunna möta och slå ut hot från sjömåls- och kryssningsrobotar samt luftfarkoster o dyl. ESSM är sedan länge beprövad, vidareutvecklad och i tjänst hos ett stort antal länder, i vår närhet bl a Norge och Danmark.

Motsvarande ca 900 miljoner svenska kronor kommer det att kosta att köpa in skydd för ytfartygens personal och verksamhet, inklusive förmågan att luftförsvara inte bara enheterna som bär systemen utan även närområdet – under färd eller i taktisk gruppering för sjö och land.

Utöver det aktuella luftvärnsrobotsystemet har Finland redan köpt sjömålsrobotsystem Gabriel från Israel samt ett torpedvapensystem.

Vid köp av fyra kompletta luftvärnssystem av den här konfigurationen hamnar alltså prislappen i runda slängar på 225 miljoner kronor per fartyg. Kanske kunde det här vara något även för oss? Att investera ett par hundra miljoner för att skydda fartyg och värden för mångmiljardbelopp, och inte minst dess verksamheter/uppgifter, kan väl bara ses som skäligt och nödvändigt? Sedan tillkommer såklart den praktiska aspekten. Kanske är det knivigt eller rent av ogörligt att eftermontera system med kammare o dyl för över 3,5 meter långa robotar?

Raytheon – ESSM Missile

Flottilj 2020

Läs även Semper Miles: Systembyte på sjön när svenska robotar ersätts av israeliska och Nya korvetter och sund syn på upphandling samt Fler svenska fartygskanoner till finska marinen och Danmark satsar på robotar för luftförsvar till marinen

(Bilden: En ESSM, Evolved Sea Sparrow Missile, avfyrad från ett amerikanskt fartyg vid ett tidigare tillfälle. Beskuren bild. Foto: Mass Communication Specialist 3rd Class Patrick Green/Released, CC0/PD.)

– Finnish Navy will get Raytheon ESSM Surface-to-air missile systems (ITO20) for their new, upcoming Corvettes

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]