Foto: Balcer

Nya korvetter och sund syn på upphandling

Man ser som bekant mycket seriöst på uppdraget och beskriver det med ”Försvarsmaktens lagstadgade uppgifter”. För att kunna lösa sina åtaganden möter finska Försvarsmakten förlusten av sju fartyg som tagits, eller kommer att tas ur drift. Till en kostnad om motsvarande nästan 12 miljarder kronor ser projekt Flottilj 2020 till att tillföra fyra toppmoderna och multifunktionella korvetter. Man avser bygga fartygen i Finland och köpa in lednings-, vapen-, sensorsystem o dyl utifrån.

Den finska regeringen har fattat beslut om s k skyldighet till industriellt samarbete. Det innebär att man främjar internationellt samarbete men också säkerställer att den egna försvarsindustrin är en integrerad del av det finska försvaret och försörjningsberedskapen.

För bara ett par dagar sedan gav Försvarsminister Jussi Niinistö Försvarsmaktens logistikverk (motsv FMV) fullmakt att starta upp förhandlingar och preliminär anbudsförfrågan gällande stridssystem för fartygen. Åtta företag har tidigare anmält sitt intresse. Följande tre blir aktuella: svenska Saab, tyska Atlas Elektronik samt Lockheed Martin Canada.

Anbudsförfarandet för stridssystem kommer att pågå i omgångar nu under 2017 och kontrakt kommer att undertecknas 2018.

Om Flottilj 2020 (PDF)

Läs även Semper Miles: Finland ser behov och bygger vidare på sitt försvar och 62 Gripen till Finland? samt Viktiga lärdomar för svensk krissäkerhet

(Bilden visar fartyg ur befintlig Hämeenmaa-klass. Foto: Balcer, CC BY 2.5 https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/deed.en)

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]

– Finland to build four top modern, multi purpose Corvettes for replacing seven older warships. Competition for Combat and Control system is initiated.