Foto: Parker Goykeres

Ytterligare finskt stöd på väg till norra Afghanistan

Från och med första januari stuvar Finland om lite i sin närvaro i Afghanistan och passar samtidigt på att öka numerären till 60. Allt enligt beslut taget tidigare i år.

Det handlar om Resolute Support Mission (RSM) där finsk personal deltagit med ett 40-tal soldater sedan RSM drog igång 2015. Fram till nu med tyngdpunkt på huvudstaden Kabul och en mindre styrka i Mazar-e-Sharif i norra Afghanistan, landets fjärde största stad. Efter årsskiftet kommer istället majoriteten, ca 55 pers av 60, att koncentreras till Mazar-e-Sharif.

Operationens uppgift är att stödja och upprätthålla en säker omgivning för att återuppbygga landet och stärka de demokratiska strukturerna.

Fördelningen kommer således att likna den svenska. Vi deltar enligt Försvarsmakten för närvarande med 27 personer, med en mindre del i Kabul och huvuddelen av styrkan i just Mazar-e-Sharif.

Finland har medverkan i stabiliserandet och återuppbyggandet av Afghanistan sedan år 2002 genom militär krishantering, civil krishantering och utvecklingsarbete. Norra Afghanistan är en bekant verksamhetsmiljö för finländarna. Finländare tjänstgjorde i Mazar-e-Sharif åren 2006–2014 som del av TST (Transition Support Team) Mazar-e-Sharif tillsammans med svenskarna.”

NATO – Resolute Support Afghanistan

Läs även Semper Miles: Estland berett att öka sitt deltagande i internationella insatser och Just nu nära 500 svenskar aktiva i internationella insatser samt Viktigt Sverigebesök och Mycket nära first person-upplevelse i ny dokumentär

(Bilden: En helikopter återvänder till Camp Marmal utanför Mazar-e-Sharif vid ett tidigare tillfälle. Något beskuren bild. Foto: Parker Goykeres, CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)

– Finland expands its presence in the Resolute Support Mission to Afghanistan

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]