Estland berett att öka sitt deltagande i internationella insatser

Det krävs personal till gemensamma utlandsuppdrag för att skapa och bibehålla fred och stabilitet. Därför diskuterar för närvarande den estländska riksdagen en ökning av sitt bidrag. Upp till 272 soldater kan komma i fråga till nästa år. En mycket god volym sett till befolkningsmängd och försvarets storlek.

Man ser den här typen av deltagande som mycket viktig. Det understryker samtidigt ansvar, solidaritet, initiativ och samarbete. ”Att upprätthålla allierade relationer är en konsekvent uppgift och Estland är en pålitlig allierad.” sa försvarsminister Juri Luik i veckan.

Estland har erfarenhet från närvaro i flera oroshärdar som bl a Balkan, Afghanistan, Irak, Somalia och Mali. Ett ökat bidrag till 2019 skulle omfatta flera insatser där nedanstående nämnts.

– FN-insatser: MINUSMA* (Mali), UNIFIL (Libanon) och UNTSO* (Mellanöstern)
– EU-insatser: EUTM* (Mali) och Operation Sophia* (Medelhavet)
– Franskledda insatser: Operation Barkhane (Sahelregionen, Afrika)
– USA-ledda insatser: Operation Inherent Resolve* (internationella koalitionen mot IS)
– Natoledda insatser: Resolute Support* (Afghanistan) och NMI (Irak)

– Samt i insatsstyrkorna NATO Response Force och Joint Expeditionary Force*

*svenskt deltagande

Estonian Defence Forces – Officiella hemsidan

Läs även Semper Miles: Estnisk trupp på väg till större franskledd operation i Mali och Just nu nära 500 svenskar aktiva i internationella insatser samt Större, överraskande beredskapskontroll i Estland och Sverige med i Estlands största övning sedan återupprättandet

(Bilden: Estländska soldater i Helmand-provinsen, Afghanistan. Något beskuren bild. Foto: US Federal Government, CC0 PD.)

– Estonia prepared to increase its participation in international efforts for peace and stability

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]