Foto: Försvarsmakten

Sveriges hemvärn samlas, stämmer av och blickar framåt

Nu möts man igen till Rikshemvärnsting med ett hundratal tillresta representanter från landets 40 hemvärnsbataljoner.

Tinget är en del av Hemvärnets medinflytandeorganisation och genomförs vartannat år. Den här gången 12-14 november, alltså fredag till söndag, står Kalmar för värdskapet.

Rikshemvärnschefen, generalmajor Stefan Sandborg, leder sammanträdet, överbefälhavaren, general Micael Bydén, närvarar och talar och försvarsminister Peter Hultqvist finns med på digital länk.

Under lördagen passar man på att 11:00-15:00 synas på flera platser i Kalmar för att informera, visa upp verksamheten samt rekrytera. Hemvärnssoldater från Kalmarbataljonen patrullerar vid shoppingcentren Giraffen och Hansa City samt på Stortorget – och på Elevatorkajen där det även arrangeras en utställning för allmänheten. Hemvärnets musikkår Kalmar marscherar och spelar på Kvarnholmen. De utgår från Calmar Stadshotell 11:00 och 13:30. Dessutom Tapto 22:30 utanför Kalmarsalen vid Elevatorkajen.

Intresserade kan följa Rikshemvärnstinget på distans då man direktsänder alla dagar via Tidningen Hemvärnets Youtubekanal (direktlänk)

Försvarsmakten – Hemvärnet

Hemvärnet – officiella hemsidan

Hemvärnet – Hemvärnsförbanden

Läs även Semper Miles: Beredskapskontroll med Hemvärnet och Flygvapnet i gemensam insats och Logistiken stärks med ett större antal Scania P310 samt Uniform på jobbet-dagen och Nya boken Maria är med i Hemvärnet lyfter fram, förklarar och hyllar

(Bilden är från ett annat tillfälle och sammanhang. Foto: Försvarsmakten.)

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]