Foto: Försvarsmakten

Större övning för ledning och samverkan

Det är ett tämligen unikt och omfattande samarbete i den multinationella stabsövningen Viking, ”världens största internationella datorstödda stabsövning”, som nu gått igång.

Deltagarna från ”mer än 50 nationer och 70 civila organisationer” är utspridda på nio platser i sex länder och leds från Enköping, Sverige. Under tio dygn tränas militärt och civilt samarbete genom olika simulerade scenarier och situationer, för att underhålla och ytterligare öka förmågan inom respektive egen organisation samt i samarbetet med andra.

Övningen ”bygger [den här gången] på nordisk geografi men innehållet är hämtat ur moderna konflikter. Scenariot är anpassat till Nato doktrinärt och de processer som används operativt vid insatser. Detta ger svenska officerare en utmärkt möjlighet att lära sig och praktisera med internationella kollegor inom ramen för gemensamma operationer.”

Den militära och civila lednings- och samverkansövningen hade premiär 1999 och har därefter genomförts vid flera tillfällen och vuxit på sig för var gång.

Årets upplaga, Viking 22, pågår 28 mars till 7 april men man gick igång med förberedelser och viss upptakt redan i förra veckan.

Försvarsmakten – Viking 22 – världens största internationella datorstödda stabsövning

Läs även Semper Miles: Samarbete och styrning i gråzonscenario, i Joint Protector 21 och Sverige i pågående krishanteringsövning tillsammans med NATO samt NATO:s vetenskapspris till svensk officer och First Person Shooter-system för amerikanska soldater

(Bilden är från en tidigare upplaga av övningen. Beskuren bild. Foto: Försvarsmakten.)

– Exercise Viking 22, a Swedish-led international training opportunity for military, civilian and police

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]