Alltid Före gör dig lugnare, gladare och starkare

Många känner stresspåslag och kanske en växande oro just nu. Det är inte ett dugg märkligt med tanke på vad vi gått igenom under de senaste åren och det rådande omvärldsläget med all rapportering.

Det finns tankar och frågetecken som man bär med sig. En del vädras i samtal, meddelanden och forum etc. Annat blir kvar inombords. Kanske gnager de en del. Stress och oro. Så behöver det inte vara.

Den uppmärksammade boken Alltid Före som tar upp saker och ting – innan något hänt, när det är lite osäkert och när skiten väl träffar fläkten – har, framför allt i den första halvan, fokus på just sånt i syfte att upplysa och hantera. Det gör den unik och tillsammans med resterande halvan, som är mer ”Hands on”, mobiliseras och underhålls såväl det mentala och mjuka som det mer praktiska. Bygg ett bättre liv och bygg din beredskap för att stå lugnare, gladare och starkare, i vardagen och i eventuell kris och krig.

Är det för sent att sätta igång? Nej, det är aldrig för sent! Här finns råd och verktyg så att du ska kunna designa ditt liv för handlingsfrihet och motståndskraft. Få ner pulsen och osäkerheten genom att ligga steget före!

|||

Vidare ska i sammanhanget också nämnas att för alla som känner att de vill ta ytterligare ett steg finns det alltjämt möjligheter att bli aktiv för rikets allmänna, för Sveriges säkerhet och försvar genom att söka sig till t ex Hemvärnet, någon av våra försvarsfrivilliga organisationer eller söka bland utannonserade jobb hos viktiga myndigheter och på så vis tillföra resurs och kompetens. Rekrytering pågår.

|||

Boken Alltid Före – Läs mer och beställ här

Försvarsmakten – Hemvärnet

Försvarsmakten – Frivilliga försvarsorganisationer

Läs även Semper Miles: Alltid Före – Ingen är bättre lämpad att lösa det här än du och Så preppar du med liten budget samt Krisexperimentet i ett strömlöst Sverige är tillbaka och Större övning för ledning och samverkan

(Bilden: Boken Alltid Före, för både mjukt och hårt, stark i vardag och starkare i kris. Ett samarbete mellan Semper Miles och Rekyl. Foto: Semper Miles.)

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]