Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten

Skaraborgs regemente ger välkommet skydd och stöd

Två dagar av beredskapskontroll har genomförts av Skaraborgs regemente. I stort sett all personal omfattades av beredskapshöjning med omedelbar inställelse och scenariot var igång. Gotland hade utsatts för ett väpnat angrepp, regementet mobiliserade och satte av för att bl a skydda vitala delar av samhället. ”Det är mycket nyttigt för oss att öva i en civil miljö när möjligheten finns”, sa Anders Svensson, chef för den grupp som under övningen fått uppdraget att bevaka lokalradions lokaler. P4 Skaraborg rapporterade att man hade mellan 40 och 50 militärer och flera stridsfordon 90 på plats under dagen. Självklart passade man på att intervjua.
Ute i samhället, där livet ju gick sin gilla gång uppmärksammades den militära aktiviteten positivt. Vanligt folk stannade till och tog en extra koll, ställde intresserat frågor och barnen pekade och tittade länge med stora ögon.

Försvarsmakten – Skyddar viktiga nationella intressen

Regemente på orten är bra. Läs även Semper Miles artikel: Återupprätta nedlagda regementen