Foto: Jesper Tengroth/Försvarsmakten

Ny kommendör för finska Försvarsmakten

I månadsskiftet tillträdde en ny kommendör för finska Försvarsmakten, general Timo Kivinen från Armén. Han har en innehållsrik karriär i Finland och utomlands bakom sig, närmast kommer han från positionen som chef för huvudstaben.

General Kivinen uttryckte, i sin första presskonferens som kommendör, bland annat vikten av att Finland har ett bra försvar då det stabiliserar läget i hela Norden. Dessutom uppskattningen till alla de kvinnor som frivilligt sökt och söker sig till försvaret. Affären för nya stridsflygplan (som ju är igång med flera intresserade leverantörer) är stor och viktig liksom Flottilj 2020-projektet där moderna korvetter ska tillföras. Helhetssynen är viktig.

Det finska försvaret har haft ett stort deltagande i internationella övningar men det kan komma att minska redan till nästa år. Å andra sidan kan samarbetet med Sverige komma att öka. Diskussioner för hur man kan förtäta ytterligare står på agendan! ”Sverige är vår närmaste kompanjon på många plan. Om vi inte har kontakt dagligen så åtminstone varje vecka” sa Kivinen.

Under ceremonin för överlämnandet av det högsta befälet närvarade Sveriges överbefälhavare general Micael Bydén som enda utländska gäst.


Film: MTV Uutiset – Ceremonin i finsk TV. På finska (16:06 min)

Puolustusvoimat – Kommendören för försvarsmakten

Läs även Semper Miles: Dags igen när tolv tusen nya påbörjar sin tid i försvaret och Tillsammans för försvar av sjö, kust och trafik samt Nya korvetter och sund syn på upphandling och Tillmötesgående och fulladdat erbjudande till Finland inkluderar GlobalEye

(Bilden: Från överlämningsceremonin på Sandhamn sydöst om Helsingfors. Beskuren bild. Foto: Jesper Tengroth/Försvarsmakten. Filmen: MTV UUTISET, mtv.fi)

– General Timo Kivinen new Commander of the Finnish Defence Forces

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]