Foto: Niklas Ehlén/Försvarsmakten

Möte kring nya gemensamma uniformssystemet NCU

Arbetet går vidare för det nordiska samarbetet, inte minst vad gäller framtagandet av nästa generation fältuniformer inklusive viss personlig utrustning, känt som Nordic Combat Uniform system (NCU). Inga signaler om annat än att man går raskt framåt.

I morgon torsdag träffas representanter för Nordefco-områdena Cooperation Area Armaments (COPA ARMA) och Nordic Combat Uniform (NCU) i Oslo. Syftet är att stämma av och säkerställa att information och kunskap används optimalt. En viktig del i arbetet för att uppnå ekonomiska, tekniska och industriella fördelar för medlemsländerna Sverige, Danmark, Norge och Finland. Öppenhet och ömsesidigt utbyte av information leder vidare till, och stärker, gemensamma utvecklingsprogram, upphandlingar och underhåll.

Enligt tidigare presenterad tidplan bör man nu vara inne i perioden av försök som leder till praktiska test. Möjligen med en viss förskjutning då vi erfar att anbudsförfarandet dragit ut på tiden men förhoppningsvis bör test på trupp kunna gå igång under året. Ursprungsplanen nämner första leveranser av NCU preliminärt till 2019.

Nordefco

Läs även Semper Miles: Nya uniformssystemet prissatt och det blir fortsatt M90 och Kommer det att revolutionera lika stort som senast? samt Om pågående projektet med gemensamma uniformer NCU

(Bilden: Ett tidigare Nordefco-möte på Berga hösten 2015.)

– Work in progress for the upcoming Nordic Combat Uniform system. NORDEFCO meeting in Oslo tomorrow.

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]