Foto: Patrik Nygren

Konsultjätte levererar förändrings- och verksamhetsutveckling

Det Kanadensiska IT-konsultbolaget CGI:s Sverigeavdelning (med rötter i bl a Logica och WM-data) har i dagarna tilldelats ett ramavtal som omfattar leverans av kvalificerat konsultstöd för strategisk förändrings- och verksamhetsutveckling inom ledningssystemområdet för FMV och Försvarsmakten. Det innebär att man ska förse myndigheterna med kvalificerade konsulttjänster inom strategi, IT-Management samt verksamhets – och organisationsutveckling för att stödja pågående verksamhetsförändring. Vad affären är värd är okänt. ”Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete och den möjlighet vi fått att bidra till den viktiga förändringsresa som myndigheterna inom försvaret genomgår.” säger Pär Fors, Sverigechef på CGI.

Ramavtalet gäller initialt fram till 2016-06-30 med option på förlängning ytterligare tre år.

CGI är sedan länge en etablerad leverantör av informationsteknologitjänster, IT-säkerhet och logistik-stödsystem till både FMV och Försvarsmakten. Bland annat levererar man flygunderhållssystemet Fenix, logistik- och lagerstödsystemet Lift samt expertkunnande gällande säker IT-infrastruktur och kommunikationslösningar.
CGI och Försvarsmakten presenterade i senaste årsskiftet även en avsiktsförklaring som i korthet går ut på att anställda hos CGI också ska kunna vara deltidstjänstgörande och krigsplacerade i Försvarsmakten. Vidare ska det hos CGI finnas ett internt meritvärderingsprojekt för att underlätta karriärväxling av militär personal som är intresserad av att söka sig till IT-branschen.

(Bilden föreställer Pär Fors. Foto: Patrik Nygren, CC BY-SA 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/)