”Kapten Kastrull” kommer definitivt att märkas av och diskuteras

”Aldrig ge upp” är ett känt begrepp och något som präntas in i soldatens psyke och vardag. Det är hårt, du är totalt slut, det kanske t o m känns olustigt eller hopplöst men du kan och måste fortsätta orka, ge mer, ge allt. För dig själv och för laget! Kring det får det inte finnas någon tvekan. Att göra det som beordras och förväntas – bra, bättre, bäst – och att härda ut för något större ingår i utbildningen och utgör sedermera en naturlig del av den enskildes sätt att tänka och lösa situationer man ställs inför.

Men om det inte står rätt till, gäller det även då? Om det tenderar att handla om incidenter av mobbning, pennalism och ännu värre som inte stärker utan tvärt om utgår från ondska och begär med t ex trakasserier och utnyttjande? Självklart inte!

I modern tid har vi nåtts av att det på flera arbetsplatser och i flera företag och organisationer förekommit allvarliga övergrepp och kränkningar, även inom Försvarsmakten. Smutsigt och svårt men som vi måste kunna lyfta fram i ljuset. Det måste gå att konfrontera för att kunna förhindras, lagföras o s v, oavsett arbetsplats, brott, förövare och offer. Det passiva alternativet innebär ju att vi indirekt tillåter en kultur av dåd, dimridåer och tystnad.

Den 11 mars är det boksläpp för en titel som öppnar upp. En bok som definitivt kommer att märkas av och diskuteras – Kapten Kastrull, en våldtagen soldats sanna berättelse. Självupplevt, skriven i syfte att stå upp och säga ifrån, hantera upplevelser och hjälpa andra med mod att ta bladet från munnen.

Författare till Kapten Kastrull är Sara Trygg, en ung kvinnlig furir som en gång hittade hem i försvaret och som älskade sitt jobb. Orädd har hon genom åren tagit sig an uppgifter och i sin blogg blivit känd för att kunna prata om i stort sett vad som helst, ofta eftertänksamt och stöttande. Som soldat ingick hon i ett större sammanhang och arbetade för mål som kändes meningsfulla och viktiga. ”Det finns något fint med den samhörighet som soldater ofta känner för sin grupp. Känslan av att göra något viktigt för andra och att kämpa tillsammans. De strapatsrika uppgifterna och det okända, knyter samman band av gemenskap.”

Livet och karriären förmörkades dock av att hon blev utsatt för flera övergrepp och kränkningar från människor som missbrukat ställning och förtroende. Det startade en besvärlig process som lett fram till att hon nu valt att bryta tystnaden. Men händelserna, förloppet därefter och valet att skriva har inte varit lätt.

”Boken har inte varit självklar för mig. Vi lever i en värld som vi visar utåt, men alla har vi en berättelse på insidan. Det har varit en tuff skrivresa framåt, där jag varit tvungen att vara sann mot mig själv. Jag hoppas att boken ger inspiration och väcker tankar som förändrar.”

Ett fåtal incidenter men redan det är allvarligt. Det ska dock understrykas att övergrepp begångna av enskilda individer över huvud taget inte kan eller ska tas för någon beskrivning av helheten – vare sig på en civil arbetsplats eller i det militära. Sara Trygg bär ännu uniformen med stolthet då den står för något fint och något viktigt.

Arbete för nolltolerans och projekt för att förhindra och ta tag i problematiken pågår i samhället – inte minst inom Försvarsmakten. Överbefälhavaren har en klar inställning, upprepat kommunicerad i såväl de egna leden som till allmänheten, att beteenden och missgärningar av den här sorten inte hör hemma i försvaret och bekämpas, särskilt som vi idag vet att det behövs både män och kvinnor för att lösa uppgifterna och för att tillsammans fortsätta utvecklas till något ännu bättre.
Den 1 februari 2021 presenterade Högkvarteret medarbetarundersökningen FM Vind som generellt visar på ”fortsatt positivt resultat”. Glädjande med bra och bättre i stort sett överallt men där andelen som angav att de varit med om ovälkommet beteende ökade med 0,5 procent. Arbetet går vidare och det är lätt att ställa sig bakom ÖB:s uttalande: ”Den som inte kan leva efter Försvarsmaktens värdegrund har ingenting i Försvarsmakten att göra.”

Boken Kapten Kastrull blir en viktig del i såväl det fortsatta arbetet som i debatten. Den kommer finnas i butik från och med 1 april men går redan nu att beställa med omedelbar leverans via hemsidan.

Sara T – Kapten Kastrull, en våldtagen soldats sanna berättelse (Officiella hemsidan med mer info, beställning m m)

Film: ”Det finns något som jag behöver få berätta och jag vill dela det med dig” (0:39 min)

Film: ÖB Michael Bydéns hälsning till personal som kränker – Nyhetsmorgon TV4 (1:20 min)

Försvarsmakten – Ovälkommet beteende

Försvarsmaktens värdegrund

Läs även Semper Miles: Bättre kamrater är bättre soldater och Nära en femtedel kvinnor i försvaret och det ska bli fler samt Könstillhörighet grund för förmåga? och Våld och övergrepp bland den egna militära personalen i otäcka siffror

(Bilden: Författaren Foto: Fia Wirenborg, Wirenborgs foto. Filmer: Gronsak Youtubekanal respektive Nyhetsmorgon TV 4 Youtubekanal.)

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]