Foto: Anton Thorstensson/Combat Camera/Försvarsmakten

Graderna för meniga, gruppbefäl och Specialistofficerare justeras

Det är inte så länge sedan Försvarsmaktens tjänstegradsystem ändrades där tjänstegrader för officerare skiljdes från övriga. Nåja, runt 10 år har hunnit passera så det är väl knappast någon som inte vant sig.

Vi börjar med att titta bakåt. De anställda soldaterna gjorde entré och de klassades efter tjänstgöringstid med fyra erfarenhetsnivåer för meniga 1 kl. Ett till fyra streck för 1-7 års anställning (1, 3, 5, 7 år). Därefter kom gruppbefälen, nu som vicekorpraler, korpraler och sergeanter. Furir var ett minne blott liksom överfurir (sedan tidigare). Detsamma för fanjunkare på plutonchefsnivå (se vidare). I den nya kategorin Specialistofficerare infördes 1:e sergeant, fanjunkare, förvaltare och regements-/flottiljförvaltare.
En anpassning till internationell standard i vad som under perioden kom att gå från benämningen Nivå 7, 8 och 9 till OR (Other Ranks) 4, 5, 6, 7, 8 och 9.

Nu händer det grejor igen! En ny revidering är beslutad och på gång.

Graderna under officersnivå (fänrik-general) förändras på nytt vilket kommer att införas under 2019. Införandet styrs enligt uppgift, åtminstone delvis, av när de nya gradbeteckningarna kommer att finnas fysiskt tillgängliga och kommer då att ske samtidigt och enhetligt i hela Försvarsmakten.

Menig 1 kl går från att vara tecken för tjänstgöringstid till fyra tjänstegrader benämnda menig 1 – menig 4. Tjänstegraden vicekorpral blir kvar.

Gruppbefäl kommer omfatta tre tjänstegrader istället för två: korpral, furir och överfurir. (Alltså comeback för furir som ”försvann” 2009 för att inte tala om överfurir som inte utnämnts på bredd sedan 1992.)

Specialistofficerare kommer att omfatta fem tjänstegrader i stället för fyra: sergeant, översergeant, fanjunkare, förvaltare och regements- eller flottiljförvaltare. (Samtliga sergeantsgrader hamnar således här.)

Officersaspiranter blir åter tjänstegrad kadett.

Informationen hittills har varit mycket knapphändig men det här bör komma att bli ordentligt kommunicerat innan det väl bär av. Behovet av revidering finns där och förhoppningsvis stabiliseras tjänstegradsystemet i och med detta och kommer kunna leva länge utan fler förändringar.

UPPDATERAT: Försvarsmaktens nya tjänstegradsystem gäller fr o m 1 oktober 2019

Försvarsmakten – Militära grader

Försvarsmakten – Alla militära grader uppställda i grafik och text) (PDF)

Läs även Semper Miles: Antalet värnpliktiga och underlaget ökar och måste fortsätta öka och Nya uniformer och kanske får vi nytt svenskt kamo i allafall samt Grepp för stolthet, respekt och enhetlighet vid bruk av ”kungens kläder” och Nya eldhandvapen för Försvarsmakten kan vara ett faktum inom fyra-fem år

(Bilden är från ett annat tidigare tillfälle. Foto: Anton Thorstensson/Combat Camera/Försvarsmakten.)

– The Military Rank System of Swedish Armed Forces to be revised in 2019

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]