Foto: Copyright Saab AB

Betydande samarbeten och satsningar för tätposition även i framtiden

Stridsflyg är ett nationellt säkerhetsintresse och ett viktigt område för Saabs långsiktiga tillväxtstrategi. Därför satsar man stort på gemensam utveckling av framtida stridsflygförmåga i det s k FCAS-programmet (Future Combat Air Systems) tillsammans med BAE Systems, Leonardo, MBDA och Rolls Royce, där Saab leder det svenska deltagandet tillsammans med försvarsdepartementet.

Idag meddelar den svenska försvarskoncernen att man avser bygga ett nytt center i Storbritannien. Samförståndsavtal, Memorandum of Understanding, tecknades redan i juli 2019.

FCAS-programmet säkerställer att tekniken och kapaciteten finns på plats för att stödja kontinuerliga uppgraderingar av Gripen E under decennier framöver samtidigt som man vidareutvecklar och skapar förutsättningar som uppfyller både de svenska och brittiska kraven, liksom kraven från den internationella marknaden.

Saab tog beslutet om att skapa ett nytt FCAS-center så att vi kan vara närmare våra industripartners och myndigheter i FCAS-samarbetet. Detta center betonar vikten av både FCAS och Storbritannien för Saabs framtid” säger Micael Johansson, VD och koncernchef för Saab.

Medarbetarna kommer initialt att utgöras av ingenjörer från Sverige som arbetar tillsammans med andra industriella deltagare på olika FCAS-relaterade projekt. Den aktuella investeringen motsvarar drygt 566 miljoner svenska kronor.

Saab United Kingdom

Saab Solutions

Läs även Semper Miles: Saab vill expandera kraftigt i Storbritannien och Produktion för Brasiliens Gripen E/F samt Saab och Boeing ska leverera USA:s nya skolflygplan och Saab servar och livstidsförlänger Arthur/MAMBA för Brittiska försvaret

(Bilden, föreställande en Gripen E, är från ett tidigare tillfälle. Foto: Copyright Saab AB)

– Saab to create a new centre in the United Kingdom for the Future Combat Air Systems programme

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]