Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten

Årets första inryckning bjuder på effektiviserande koncept

Nu är det riktigt nära och pulsen stiger hos många ungdomar runt om i Finland som packat eller packar sina väskor för att lämna hemmet och på måndag den 6 januari påbörja sin militärtjänstgöring i Kontingent 1/20.

Två gånger om året har man inryckning, en som börjar med vinter och en som börjar med sommar. Det rör sig totalt om ca 12 000 unga män och kvinnor vid varje tillfälle, företrädesvis fördelade på Marinen, Flygvapnet och Armén, som tar emot merparten.
Vid senaste uppbåden hösten 2019, alltså mönstringsomgången för män födda 2001, förordnades över 73 procent av kullen till tjänst. Kvinnor söker frivilligt där ansökningsperioden är öppen t o m första mars.

Det militära försvaret som baserar sig på allmän värnplikt och din egen verksamhet garanterar, att varken dina eller andra i Finland boendes rättigheter kränks och att vårt liv i Finland inte kan hotas av någon.” Ur publikationen Beväring 2019 – Guide för dig som ska rycka in (som finns länkad i sin helhet nedan).

Samtidigt drar man igång programmet Utbildning 2020, ett nytt koncept för att på flera sätt bli ännu effektivare på en rad områden och sträcker sig över hela perioden från uppbåden (mönstring), beväring (värnpliktig) och tiden därefter. Det beskrivs som ”en del av den kontinuerliga utvecklingen av försvarsmakten” och kommer att testas i två år för att sedan utvärderas. Riktigt intressant och något vi kan utgå ifrån att även Sverige ber att få studera närmare.

Beväring 2019 – Guide för dig som ska rycka in (PDF)

Nylands brigad – Beväringsinfo, Kontingent 1/20 (PDF)

Frivillig militärtjänst för kvinnor (PDF)

Programmet Utbildning 2020

Läs även Semper Miles: Dokumentärserie om GU på svenska i Finland och Mycket intressant insyn i finska försvaret samt Tillsammans för försvar av sjö, kust och trafik och Värnpliktiga utgjorde ett besvärligt och dödligt försvar

(Bilden: finska soldater under övning vid ett annat, tidigare tillfälle. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten.)

– Next Contingent of Conscripts to enter service in Finland on 6th January. New Training 2020 Programme will be implemented

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]