Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten

Fortfarande hundratusentals soldater i Sverige

Inför nationaldagen tittar vi upp från Försvarsmaktens personalsiffror och ser att vi faktiskt har många fler soldater i detta land! Ett enormt mörkertal som försvann när man drog ett streck och skulle återuppfinna i bästa Kejsarens nya kläder-anda.
Låt säga 20-25 år av utbildade, upphörde dock inte att existera i och med det. De är inte längre aktiva och i rullorna men värnplikten försvann så sent som 2010 så det finns många, många som under årtionden inte bara svurit att göra sitt yttersta utan även har grundutbildningen o dyl i ryggen. Om inte för annat så snackar vi om en rejäl reserv (som snarast behöver repetitionsutbildas och/eller uppdateras för att ges uppgifter, stora som små, i ett återuppbyggt totalförsvar). Det faktum att dessa ännu finns, om så oorganiserade, beaktas med stor sannolikhet av främmande makt som en svårplacerad och störande faktor.

Tar ett högtidligt löfte till nationen verkligen slut eller rör det sig snarare om ett ömsesidigt kontrakt där sunt förnuft, engagemang och uppoffring genom plikten förankrats och lagfästs? Att, kortfattat, förvärva färdighet och kunskap för att efter bästa förmåga, i fred som krig, fullgöra uppgifter och till det yttersta försvara landet, kan omöjligt tas lätt på.

Ser vi Soldaterinran som en ed, som det ju faktiskt handlade om med Krigsmannaeden fram till 1966, och att många faktiskt håller den nära hjärtat trots att pliktdelen försvunnit i och med det olycksaliga försvarsexperimentet, har vi fortfarande hundratusentals soldater i Sverige.

Hur vore det inte att, parallellt med värnpliktens återinförande, bekräfta omvärldens beaktande av denna välutbildade tillgång?

Vår tidigare soldaterinran

”Det svenska försvaret skall verka för att vår fred och vårt oberoende bevaras. Det skall värna vår frihet att själva forma vår rättsordning och vår kultur. Om Sverige blir angripet, skall vi med vapenmakt hindra att landet faller i angriparens hand.
Försvarets styrka och landets säkerhet beror på den personliga insats som du och alla vi andra kan göra och på allas vår förmåga att samverka för att lösa de uppgifter som ålagts oss. Värdet av dina insatser bestäms av de kunskaper och färdigheter som du förvärvar under utbildningen och av din vilja att fullgöra de uppgifter som möter dig.
Såväl i fred som i krig skall vi samvetsgrant och efter bästa förmåga fullgöra våra uppgifter och lyda givna order. Vi skall vara vaksamma mot allt som kan äventyra landets säkerhet. Genom vårt personliga föredöme skall vi främja samhörighet och god anda inom försvaret.
Om kriget kommer, skall vi med gemensamma krafter till det yttersta försvara vårt land!”

Läs även Semper Miles artikel: Värnpliktiga utgjorde ett besvärligt och dödligt försvar

(Bilden: Jägarsoldater som gjorde värnplikten på K4, Arvidsjaur mellan åren 2000-2010 genomför repetitionsutbildning 2015.)

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se anges]