Foto: Vylip

Tyskland och Frankrike vill ha tillgång till privata meddelanden

Kampen mot terrorn förs på alla plan. Nu kan det bli möjligt för myndigheterna att ta del av innehållet i så kallade meddelandetjänster (messenger, chattar o dyl) genom avkrypterande bakdörrar.
I den Europeiska unionen finns en tradition av skydd för den personliga integriteten där varje medborgare har haft rätt till sin egen information och kommunikation men efter den otrevliga utvecklingen med terrordåd och attacker ser det ut att kunna luckras upp. För att underlätta polisens och åklagarens arbete med spaning och utredning lägger nu Frankrike och Tyskland fram förslag om nya nationella lagar där leverantörerna av meddelandetjänster, som t ex Apple, WhatsApp och Facebook, blir skyldiga att vid begäran dela med sig av avkrypterad information. I USA ska Microsoft i åratal ha assisterat FBI och NSA med att kringgå krypteringen av deras produkter.
Ett hårt slag mot de som hittills ostört kunnat planera illdåd och krypterat kommunicera före, under och efter terrordåd men också ett dilemma då även oskyldigas meddelandeinformation kan råka hamna under förstoringsglaset eller t o m hackas fram av obehöriga. Integritetsförespråkare har uttryckt sin oro kring förslaget som förväntas kunna leda till lagförändringar redan i höst.

Läs även Semper Miles: Den nya svenska strategin mot terrorism och FOI i uppdrag för krafttag mot extremism

(Foto: vylip CC0)

Källor: Wall Street Journal, The Guardian, The Hacker News

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]