Foto: Holger.Ellgaard

Samling till Krisberedskapsveckan

Så är vi inne i sista veckan i september vilket innebär särskilt fokus på krisberedskap och krishantering i hela landet.

Beståndsdelarna för detta är många och inte minst utgör vi alla, från ytterst ansvariga till vanliga enskilda, en del av Sveriges samlade krisberedskap.

Årets tema är mat och det är ett utmärkt val då mat är grunden för vår existens och viktig för vår sociala samvaro.

Vi hoppas och tror att temat mat kommer att inspirera många kommuner, länsstyrelser, civilsamhälle, branschorganisationer och näringsliv att delta i årets Krisberedskapsvecka så att vi blir många som samtidigt uppmärksammar vikten av att ha en god beredskap för bra och säker mat” sade Christina Andersson, samordningsansvarig för Krisberedskapsveckan på MSB, i ett tidigare uttalande.

Krisberedskapsveckan 2022 pågår 26 september – 2 oktober. Alla har vi att tjäna på att komma igång och bli en del av det här, i stort och i smått. Kolla vad som sker i din kommun och region.

I samband med detta passar vi såklart på att nämna Semper Miles och Rekyls gemensamma bokprojekt ”Alltid Före – Designa ditt liv för handlingsfrihet och motståndskraft” för varje människas möjligheter att må bra i vardagslivet till förmågan att hantera och bäst klara sig när något oförutsett inträffar.

MSB – Krisberedskapsveckan

MSB – Råd till privatpersoner

SVT – Nedsläckt land

Boken Alltid Före

Läs även Semper Miles: Så preppar du med liten budget och Våra skyddsrum prioriteras liksom fortsatt utveckling samt Viktig kunskap om vårt totalförsvar i kurs på nätet och Större totalförsvarsövning med alla komponenter

(Bilden: Trafikstockning, från ett annat tidigare tillfälle. Foto: Holger.Ellgaard, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.sv)

– A whole Week with National and Local focus at, and inspiration to, individual awareness and preparedness

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]