Foto: Bbwm11

Internationella samarbeten och befogenheter för utländsk polis på Island

I den isländska riksdagen Alltinget diskuteras just nu en proposition från justitieminister Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir som går ut på att öppna upp för polisarbete med tjänstemän tillresta från andra länder, beväpnade om så behövs.

Det innebär att vid särskilda behov och i internationellt samarbete ge befogenheter till poliser tillfälligt på plats, med bistånd av eller som förstärkning till den egna polisen ”Lögreglan”, dock alltid efter beslut från polisledningen och reglerat av inrikesdepartementet.

Samtidigt nämns den omvända möjligheten för isländsk polis att verka utomlands t ex i syfte att i samband med brottsutredningar samla och dela data som fingeravtryck, DNA o dyl.

Motsvarande möjligheter och lagändring var på tapeten i Sverige för drygt tre år sedan då man sa ja till ”Nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater” och ”Främmande stats myndighetsutövning i Sverige” (se tidigare artiklarna ”Ja till lagändring som kan ge utländsk polis befogenheter i Sverige” samt ”Sverige och USA kopplar samman fingeravtrycksregistren” länkade nedan).

Isländsk press gör bedömningen att det aktuella förslaget efter fortsatta förhandlingar mycket troligt kan komma att klubbas och införas under 2021.

Lögreglan – isländska polisen

Läs även Semper Miles: Ja till lagändring som kan ge utländsk polis befogenheter i Sverige och Sverige och USA kopplar samman fingeravtrycksregistren samt För att minska brottsligheten och öka tryggheten och Sabotage mot blåljuspersonal kan ge upp till livstids fängelse

(Bilden: Isländsk polisbil från ett annat tillfälle. Något beskuren bild. Foto: Bbwm11, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en)

– International cooperation and authority for foreign Police to operate in Iceland

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]