Ja till lagändring som kan ge utländsk polis befogenheter i Sverige

Den internationella kampen mot terrorism och gränsöverskridande brottslighet går vidare. För bättre säkerhet och resultat utökar vi nu möjligheterna till samarbete.

Riksdagen har röstat för att EU-besluten Prümrådsbeslutet och Atlasrådsbeslutet mer heltäckande ska införlivas i svensk lag. För en dryg vecka sedan sade man ja till ”Nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater” och ”Främmande stats myndighetsutövning i Sverige”.

I korthet innebär det att svensk polis djupare ska kunna samarbeta med utländska myndigheter, att hjälpa, och få hjälp från, andra stater för att ”förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet” samt ”upprätthålla allmän ordning och säkerhet”. Vid behov kan vi även, som man benämner det, ”ta emot bistånd från utländska särskilda insatsgrupper”. Utländska tjänstemän ska dessutom kunna få polisiära befogenheter i Sverige vid gemensamma insatser och särskilda operationer med Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen.

Lagen och lagändringarna kommer att gälla fr o m den 2 juli 2017.

Justitieutskottets betänkande

Läs även Semper Miles: Kungen hos Nationella insatsstyrkan och Tyskland och Frankrike vill ha tillgång till privata meddelanden samt Smidigare registersamarbete mot terror

(Bilden: Tyska Bundespolizei förevisar insats. Foto: Axel Hindemith, PD CC0.)

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]