Foto: Anita Andersen, DSB

Funderingar kring myndighetens utgifter enligt redovisningen

Kan det ses som oförskämt och näsvist att fråga hur det står till? Siffror och revision är i ärlighetens namn inte vår grej men som för de flesta andra finns förståelsen för att det är tämligen viktigt. Vi är inte Riksrevisionen, ekonomer eller önskar ställa till besvär på något sätt, tvärt om, men vi måste ändå som lekmän få fundera.

Enligt resultaträkningen i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB:s) årsredovisning tog löneutgifterna nära hälften av verksamhetens intäkter. På hemsidan anger man samtidigt att ”MSB har ungefär 1000 anställda”. En slarvig uppfattning av detta skulle ge att snittårslönen i myndigheten ligger på 901 872 kronor! Alltså nästan en miljon per anställd och år. Så bra är det förstås inte eftersom det heter Kostnader för personal och omfattar såklart arbetsgivaravgifter m m samt att vi anar att man gör skillnad på fast- och tillfälligt anställda, konsulter o dyl. Hur många är det totalt som delar på de 901 872 000 kronorna? Vad är löner, vad är konsultarvoden o s v? Nyfiket och kanske ”osvenskt” att prata lön (löneutgifter) men siffran är ett faktum och då det är skattemedel kan det inte ses som vare sig oanständigt eller obefogat.

Samtidigt ser vi en ökning av MSB:s lönekostnader med 84 720 000 kr från föregående år. Även det värt en stilla undran.

Det handlar såklart om en stor, viktig organisation med verksamhet på sex orter och med intressen och samarbeten på många håll, men låter det inte som väldigt mycket att bränna runt miljarden i löner och ersättning där andra involverade t ex kommuner, landsting och myndigheter i huvudsak står för sina kostnader i arbetet med utveckling, genomförande och administration?

Resten av slantarna i 2,1-miljarderbudgeten då? Ungefär lika mycket som lönerna, ja lite mer då men nära inpå, 986 550 000 kronor går till ”Kostnader för lokaler” samt ”Övriga driftskostnader”.

Med dessa tre poster avklarade finns ungefär 10 procent eller 200 miljoner kvar till resterande utgiftsposter och årets verksamhet i övrigt.

MSB skapades 2009 som en effektiviserande sammanslagning av Krisberedskapsmyndigheten, Statens räddningsverk och Styrelsen för psykologiskt försvar. Ett digert arbete lett av Helena Lindberg som också blev generaldirektör för den nya supermyndigheten, en position hon behöll fram till 2017 då hon gick vidare och blev en av tre nya riksrevisorer. Nuvarande generaldirektör för MSB sedan mars 2018 är Dan Eliasson.

Nåväl, siffror och revision är som sagt inte vår grej, men det är tämligen viktigt. Det finns antagligen förklaringar till allt. Kan allt vara en missuppfattning? Vi är trots allt bara lekmän som funderar – och betalar.

MSB – Årsredovisning 2018 (PDF)

MSB – Organisation

Läs även Semper Miles: MSB:s nya generaldirektör tillträder till sirener idag och Bättre civilt och militärt grepp om det digitala hotet samt Experiment utan el, vatten, mat och mobilnät i Nedsläckt land och MSB:s chef lämnar för ny position direkt underställd Riksdagen

(Bilden: Dan Eliasson, generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Foto: Anita Andersen, DSB. CC BY-ND 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/)

– Not at all to be too nosey, or to present difficulty, but a layman’s reflection regarding expenditure just presented in the annual report from the Swedish Contingencies Agency

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]