Foto: Geralt

Bättre civilt och militärt grepp om det digitala hotet

Vi måste förstå, kunna hantera och skydda oss mot informationspåverkan. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kommer nu satsa 20 miljoner kronor på forskning på området ”informationspåverkan mot Sverige från statsaktörer och islamistisk informationspåverkan i Sverige”.

Det rör sig om en utlysning för minst två projekt och man välkomnar intresserade forskare att inkomma med intresseanmälan och en första övergripande beskrivning. I juni-juli nästa år kommer MSB att presentera de som bäst motsvarar behov och relevans. Valda projekt kommer därefter att pågå i upp till fyra år.

Samtidigt nyanställer myndigheten åtminstone sex personer till tjänster med direkt eller indirekt koppling till cybersäkerhet.

I den andra änden av skalan pågår också verksamhet för att ta tag i det digitala hotet. På den internationella toppkonferensen Technet Europe 2017, som pågått i Stockholm 9-11 oktober, har man fokuserar på cybersäkerhet, cyberoperationer och hybridkrigföring. Enligt tidningen ComputerSweden bygger nu Försvarsmakten på regeringens uppdrag upp förmågan att kunna använda IT-attacker för försvar! Angående desinformation och attacker sade ÖB Michael Bydén: ”Vi lever i det mest komplexa och osäkra säkerhetsläget sedan andra världskriget” och ”Den som attackerar oss ska veta att vi slår tillbaka”. Det är bra för vi kan nog i ärlighetens namn inte enbart forska- eller samtala ihjäl problemet.

MSB – Utlysning av forskningsmedel: Informationspåverkan (PDF)

MSB – Intresseanmälan för utlysningen Informationspåverkan – Så går det till (PDF)

Lediga jobb inom MSB

TechNet Europe Conference 2017

Läs även Semper Miles: FOI i uppdrag för krafttag mot extremism och MUST genomför undersökning kring säkerhetsfrågor samt Nyheter, nyttiga idioter och egen insikt

(Bilden, foto: Geralt, PD, CC0.)

– Swedish Civil Contingencies Agency invests in research about handling and protection regarding information impact while the Defence Forces are taking steps to stop and retaliate digital attacks.

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]