Egen beredskap när det händer något

Att förbereda sig för att själv kunna klara en tillfällig samhällskris, en dag, några dagar eller mer, oavsett skäl, borde vara varje hushålls mål. Vi är alla beroende av känsliga system som ger oss elektricitet, ljus, värme, vatten, mat, kommunikation o s v, och beroendet ökar i takt med att vi tar allt för givet.

Snäppet upp i ansvarskedjan, d v s de som arbetar som beredskapsansvariga eller som kommunikatörer på lokal nivå, träffas nu för en temadag om människors förmåga till krisberedskap och kommuners möjligheter att stärka förmågan. Mycket bra eftersom viljan och andan att kunna ta hand om sig själv och de sina för en tid måste påtalas och arbetas in på samtliga nivåer.

Arbetar du med beredskapsansvar eller kommunikation på lokal nivå? Då är du välkommen att anmäla dig och komma med på en inspirerande dag på Nordic Light Hotel i Stockholm, 09:30 – 16:00 den 1 december (sista anmälan 2/11). Följ länken nedan för anmälningsformulär online.

MSB – Temadag om människors förmåga till krisberedskap