Foto: Stig-Åke Jönsson/Öresundsbron

Bättre koll på kriminella som tänkt sig resa in och ut över Öresund

Enligt statistiken kommer ca 7,7 miljoner fordon passera Öresundsbron under 2019 och runt 60 000 fordon åker med färjorna Helsingör-Helsingborg varje år. Tyvärr är det också populära leder för ljusskygga individer och deras verksamhet.

Nu ska kriminella få det tuffare att röra sig över gränsen. Tullverkets nya kamerasystem på Öresundsbron och i Helsingborgs hamn kommer att tas i bruk innan årsskiftet. Syftet är att dygnet runt förebygga och stoppa aktivitet som in- och utförsel av illegala varor, stöldligor och annan kriminell trafik.

Det handlar om kontroller med vad som kallas Automatic Number Plate Recognition (ANPR) eller Kameraselektering som tullen benämner det. Samma sort som polisen framgångsrikt redan använder vid trafikövervakning sedan några år.
Automatiskt och blixtsnabbt läser systemet av alla registreringsskyltar som passerar och kollar dem mot s k underrättelseregister. Fordon som ger träff stoppas för kontroll. Vad har man med sig i fordonet? Vem är föraren, vilka är passagararna? och så vidare.

Vilka kollas då? Varenda bil läses av och kontrolleras automatiskt, men för att få träff och bli stoppad av personal för noggrannare kontroll ska man tidigare ha kvalificerat sig, som tullen uttrycker det ”på en viss nivå”, och hamnat i s k underrättelseregister. Avläsningar av registreringsskyltar som inte ger träff i systemet raderas.

Det här ser ut att ha framtiden för sig och vi har ju fler gränsövergångar samt vältrafikerade färjeterminaler. Regeringen tror på användandet av tekniska hjälpmedel för att hålla koll på kriminellas rörlighet och vill att såväl tullen som polisen ska få möjlighet att bedriva ännu mer kamerabevakning än vad som är tillåtet idag.
Kan ANPR-tekniken möjligen användas på sina håll inne i landet? Vid in- och utfarter till kända problemområden/No Go-zoner, våra större städer, på större trafikleder o dyl?

Tullverket – Kameraselektering

Wikipedia – Automatic number-plate recognition

Läs även Semper Miles: Ytterligare 299 miljoner för kontroll, utveckling och totalförsvar och Inte kränkande eller enorm företagarkris att begära ID samt Nationellt kamerasystem på bred front mot brott och Nu kan svensk tull kontrollera och ingripa mot explosivt

(Bilden är från ett annat tillfälle. Foto: Stig-Åke Jönsson/Öresundsbron.)

– Swedish Customs to introduce Automatic Number Plate Recognition, ANPR, at border crossings to monitor and counteract criminal mobility and activity

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]