Inte kränkande eller enorm företagarkris att begära ID

Sedan den 4 januari utövar Sverige skärpt gränskontroll vid inresa.

Förr var det inte konstigt alls. När man lämnade Sverige (eller vilket land man nu var bosatt i) tog man med sig sitt pass. I Norden hade vi sedan tidigt 1950-tal en överenskommelse som gick ut på att inhemska medborgare i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island kunde besöka varandras länder utan passkrav men man skulle såklart vid behov kunna identifiera sig och styrka att man verkligen var i åtnjutande av detta – inte minst när man reste hem. Många bar därför med sig sitt pass även på nordiska resor, ifall man skulle bli tillfrågad när man passerade gränskontrollerna – för sådana fanns det.

Idag är situationen den att när vi tillfälligt inför ID-kontroller vid gränsen blir det besvärligt, trots att de flesta förstår att situationen i Europa har förändrats radikalt med terrorhot o dyl. Öresundsregionen har plötsligt hamnat i en överraskande ny situation. Tågen kommer att gå med 20-minuterstrafik istället för 10-minuterstrafik.
Dagens nyheter slog i december till med artikeln ”Id-kontroller slår hårt mot Öresundsområdet” där läget presenteras nattsvart. Öresundsinstitutets VD Johan Wessman spår innan införandet att det blir ”den största krisen för Öresundsregionen någonsin” med en samhällsförlust på 1,6 miljoner kronor per dag. IT-miljardären Dan Olofsson anser att ”kontroller ska lösas utan att man stör privat företagsamhet”. Och så kompletterar man med två unga danskar som pendlar till Malmö för studier. De är kritiska. En av dem, Signe Gabriel, bor 1,5 timmes resa utanför Köpenhamn och tiden för kontroll blir därför extra svår. Det är antingen viljan till ställningstagande i frågan eller stor okunskap som ligger bakom erfarandet: ”I värsta fall kan hon nästa år tvingas tillbringa upp till sex timmar varje dag med att resa.” Hoppen över sundet skulle alltså förväntas ta upp till tre timmar(!) Ge unga damen något lugnande.

Som vanligt är det någon annans fel och någon annans ansvar när samhället behöver vidta åtgärder. Då dyker det upp folk med åsikter och lösningar som ges utrymme och som ser till att döma på förhand och inte minst se till att de som arbetar på fältet med att genomföra, i det här fallet, pass-/ID-kontroller omges av en negativ aura redan innan de börjat.

Att vänligt be någon tala om vem de är när de besöker oss är inte konstigt alls och det är inte heller något nytt och ofattbart som kommer att sänka Öresundsregionen eller knäcka resenärer. Nu bidar vi vår tid och ser, sedan fem dagar, hur det hela utvecklar sig och förmodligen kommer att flyta på rätt smidigt trots allt.

DN – Id-kontroller slår hårt mot Öresundsområdet

Regeringen – Lag och förordning om identitetskontroller vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet