Foto: Clandestine Immigration and Navy Museom, Haifa

Systembyte på sjön när svenska robotar ersätts med israeliska

I och med att livscykeln för de befintliga sjömålsrobotarna MTO-85 M (en version av Saabs RBS15) når sitt slut år 2020, köper finska marinen nytt för vad som blir Ytavvärjningsrobot 2020 (PTO2020). Försvarsmaktens logistikverk, motsvarande vårt FMV, har av försvarsministeriet erhållit fullmakt att ingå avtal.

Efter en konkurrensutsatt upphandling med stort fokus på kapacitet, anskaffnings- och livscykelkostnader väljer man det Israeliska systemet Gabriel från statliga Israel Aerospace Industries. De konkurrerande alternativen som ratades var svenska RBS15, norska NSM, franska Exocet och amerikanska Harpoon.

Försörjningsberedskapen är viktig och våra grannar räknar alltid på resursbehov/sysselsättningsgrad. Underhållsförmågan kommer finnas i Finland skapandes 179 årsverken under 2022–2050.

Ytavvärjningsrobot 2020 ska installeras på robotbåtarna av Hamina-klass samt fartyg som Finlands nya korvetter vilka upphandlas inom ramen för Flottilj 2020 – samt i fordonschassier, alltså markfordon!

Med ytavvärjning avses eldgivning mot fiendens ytfartyg. Ytavvärjningsrobotar har lång räckvidd och kan även användas mot landmål. Marinens ytavvärjningsförmåga består av roboteldgivning, sjöminering samt artilleriets och kustrobotarnas eldgivning. Med det nya ytavvärjningsrobotsystemet skapas en spärr och ett hot för motståndaren. Dessutom stärks Finlands förmåga att även i framtiden svara på hot på det moderna stridsfältet som ständigt utvecklas.”

Upphandlingen som är värd motsvarande ca 1,7 miljarder svenska kronor omfattar avfyrningsenheter, robotar, simulatorer, testanordningar, reservdelar och utbildning. I avtalet finns även en tilläggsoption på motsvarande knappt två miljarder kr.
Leverans av det nya systemet är planerat till 2019-2025.

Gabriel Anti-ship missile

Israel Aerospace Industries

Finska marinens projekt Flottilj 2020

Läs även Semper Miles: Fler svenska fartygskanoner till finska marinen och Finska Marinen modifieras och förstärks 2018 samt Större övning för försvar av hav, kust och sjöfart och Norge bygger nytt och större för kustbevakning och försvar

(Bilden: En tidigare version av Gabriel under avfyrning. Foto: Clandestine Immigration and Navy Museom, Haifa, CC BY 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en)

– Finnish Navy choose Israel Aerospace Industries ”Gabriel” for new surface-to-surface missile system

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]