Foto: Johan Lundahl/Combat Camera/Försvarsmakten

Pålitlig kämpe blir kvar men behöver avlösning

Robotsystem 97 (RBS 97) är en viktig enhet i Försvarsmaktens luftförsvar, vårt enda luftvärnsrobotsystem för medeldistans. Det härstammar från 50-talet, har tjänstgjort i Sverige i över 50 år och några år till blir det! Vad som händer härnäst är ännu outtalat men det behöver ses över typ nu då beslut, urval, test, inköp samt implementering och utbildning tar tid.

Redan 1963 togs Amerikanska ”Hawk Missile System” in och blev Robotsystem 67 (RBS 67). Det var då toppmodernt och genom uppgraderingar har man följt hotbildens utveckling. RBS 67 blev sedermera RBS 77, som blev RBS 97 som nu är en del av Eldenhet 97 (EldE 97).
Diskussioner om avveckling har dock förekommit under resans gång och systemet var till och med helt uträknat så sent som i försvarsberedningen 2008. I påföljande försvarsbeslut 2009 bestämde man sig ändå för att behålla RBS 97. Senaste beslutet är att SAAB ska leverera uppgraderingar t o m 2019.

Att inte skrotningshysterin fått ta vår medeldistansrobot är bra men inom en inte allt för avlägsen framtid bör detta område som sagt ses över för att möta framtiden. Här finns säkert många om budet men det viktiga ligger i handling. Kan kanske markbaserade AMRAAAM, s k SLAMRAAM eller SLAMRAAM EX (med utökad distans) från Raytheon, vara värdig som efterföljare? På bilden nedan avfyrad i systemet NASAMS som bl a används av våra grannar Norge och Finland.

slamraam-i-nasams

Läs även Semper Miles artikel: RBS 97 uppdateras för fortsatt tjänst

Källor: Försvarsmakten, FMV, SAAB, olive-drab.com, Wikipedia, raytheon.com

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]