Nära på fördubbling av anslag till friluftslivet

Enligt regeringens budgetproposition som presenteras den 21 september får friluftslivets organisationer ett rejält tillskott. Naturvårdsverket angav den 2 juni i år att det gällande årliga bidraget ligger på 28 miljoner kronor och enligt flera källor skjuts det nu alltså till ytterligare 20 miljoner per år.
”Beskedet innebär att friluftslivets organisationer nu äntligen kan stärka och säkra den långsiktiga verksamheten och genomföra specifika satsningar inte minst för barn och ungdomar och för integration och mångfald. Detta är mycket, mycket glädjande för oss”, säger Per Klingbjer, styrelseordförande i Svenskt Friluftsliv.

Källor:

Svenska kanotförbundet – Höjda anslag till idrotten och friluftslivet

Svenskt friluftsliv – Regeringen föreslår kraftig höjning av anslaget till friluftslivet

Statskoll.se – 20 miljoner till friluftslivet

Naturvårdsverket – Anslaget till friluftslivet ger människor ett rikt friluftsliv