10 TV-program som sticker ut ur mediabruset just nu

Det är en hel del överlevnad, vildmarksliv, alternativt leverne o dyl på TV just nu. Ingen hype eller telefonröstning så långt ögat når, däremot viljan, kunskapen och kampen för att ta hand om sig själv utifrån olika utgångslägen och situationer. Både givande och underhållande. Här är några rekommenderbara program för den intresserade.

Se även Semper Miles: Svensk hemmaprepping nu i bokhandeln