Foto: Viktoria Välilä/Försvarsmakten

Brännströms handlande och uppgift måste snarast klargöras

Igår rapporterade pressen att överbefälhavaren överraskande avskedat generalmajor Anders Brännström från en viktig post i Försvarsmaktens ledning. Enligt Dagens Nyheter ska Brännström, sedan tidigare känd för sin raka frispråkighet, i årsskiftet ha tillträtt som chef för ledningsstabens totalförsvarsavdelning men igår morse ha kallats in till ÖB för det tråkiga beskedet. Det skapade omedelbart reaktioner bland folk och mycket diskussion i diverse sociala media.

Med endast DN:s uppgifter tycktes det hela lite onyanserat, för att inte säga märkligt.
Vi valde att avvakta för att få se ÖB:s kommentar och belägg. Sent under fredagkvällen kom den också, publicerad i försvarets bloggkanal kallad Försvarsmakten kommenterar. Inte direkt uttömmande men överbefälhavaren själv förklarar situationen med att generalmajor Brännström fortsatt verkar i sin uppgift som ansvarig för den kommande internationella storövningen Viking 18. Han ses däremot inte lämplig, och kommer inte att beredas tjänsten, som chef för Högkvarterets totalförsvarsavdelning. Orsaken till det ska enligt ÖB vara en förtroendefråga utifrån en historik av händelser.
Det här kommer att uppmärksammas i de flesta större nyhetskanaler idag. Har eller har inte karlen fått sparken? Vad ligger till grund för den här affären? Flera av de som stämplade ut från högkvarteret igår kan nog räkna med att återgå i arbete under helgen. Ännu finns inget om det här på Försvarsmaktens officiella kanal, under Nyheter på forsvarsmakten.se!

Situationen för dagens soldater och officerare tycks väldigt annorlunda mot förr. Kanske rent av paradoxal där öppenhet och tolerans förväntas gå hand i hand med sekretess.

”Handla alltid i chefens anda” har man hört många, många gånger, att ta och ge order och dra åt samma håll som ledningen och kollegor ungefär som i arbetet i vilket strävsamt företag som helst, fast hårdare ändå! Rättning mittåt och klara regler. Fokusera! Aldrig ge upp! Den underlydande måste förstå uppgift och mål och samarbeta in i döden om så behövs, inte givet att soldaten nödvändigtvis fått sig helhetsstrategin till livs eller ens tycker att den närmaste chefen är en hedersknyffel. En koncernmarknadschef för t ex Shell Oil bör kanske inte parallellt uttala sig om miljöpåverkan med fossila bränslen?

Samtidigt är den civila jämförelsen även gångbar åt andra hållet. Vårt försvar drivs efter förändringarna på 1990- och 2000-talet mer eller mindre som en koncern med anställda där hög som låg ska ha dialog, respektera varandra och allas rätt till åsikter samt den självklara rätten att uttrycka dessa. Man ska förhålla sig till politik genom att vara eftertänksam, följsam och tolerant (allt medan man stundom är ett dyrt särintresse som leker krig och skrämmer vanligt folk). Sedan tillkommer såklart områden som arbetstider, arbetsmiljö, värdegrund, gender, Nato, miljöpåverkan, sexuell frihet m m.

Så här kommenterade Marcela Sylvander, kommunikationsdirektör i Försvarsmakten, att försvarsmaktsanställda swishat en krona till organisationer som protesterade mot övningen Aurora 17 och på så sätt fått dessa att förlora pengar då det kostade övningsmotståndarna 2 kronor att ta emot 1 krona:
”Som anställd i Försvarsmakten ska man värna om det fria ordet, inte hindra det” och vidare ”Vi står fast vid och värnar om att även anställda inom Försvarsmakten ska kunna uttrycka sin fria mening förutsatt att den inte strider mot Försvarsmaktens värdegrund. Försvarsmakten står däremot inte bakom beteenden och aktiviteter som försvårar för andra att kunna ge uttryck för sina åsikter.”

Vi är övertygade om att sista ordet inte är sagt vad gäller Anders Brännströms åsikter och eventuella position. För att det här ska förstås och inte tillåtas flyta ut i spekulationer och något ogripbart behöver affären snarast förklaras ytterligare. Vad betyder, och hur allvarligt är, ”en historik av händelser”? Vet alla anställda var gränsen går för  att ”uttrycka sin fria mening förutsatt att den inte strider mot Försvarsmaktens värdegrund”?

Försvarsmakten kommenterar – ÖB: Fokus på Viking 18 för generalmajor Brännström

UPPDATERAT 2018-01-27: Försvarsmakten kommenterar – Med anledning av ÖB:s beslut rörande generalmajor Anders Brännström

UPPDATERAT 2018-01-29: Försvarsmakten kommenterar – ÖB: Laget före jaget – en del av den militära professionen

(Bilden visar generalmajor Anders Brännström, då arméchef, under Cold Response 2016.)

– Former Army Chief dismissed from new HQ-assignment according to Swedish press Friday. Supreme Commander in short comment Friday evening. Still needs to be made clear.

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]