Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Värnplikten kan vara tillbaka med början redan nästa år

Annika Nordgren Christensens utredning angående personalförsörjningen inom försvaret presenterades idag och hon föreslår regeringen att snarast överväga värnpliktens återinförande.

Ungdomar födda 1999-2000 blir i så fall de första att träda in i den nya plikten redan nästa år. Det blir i så fall mönstringsförfarande för både män och kvinnor från mitten av 2017 och värnpliktsutbildningen över 9-12 månader, från 1 januari 2018.

Behovet av värnpliktiga anses initialt ligga på 4.000 personer per år för de två första åren och underlaget som mönstras för denna volym beräknas hamna vid 15.000 och utgörs då av både kallade och frivilligt sökande. Volymen av värnpliktiga ska därefter öka successivt till en stabil nivå om 8.000/år fr o m 2022.

Enligt information från Regeringskansliet ska utredningens förslag rymmas inom gällande ekonomisk ram för nuvarande inriktningsperiod 2016–2020.

Nästa steg är att förslaget ska ut på remiss till bl a domstolar, statliga myndigheter, kommuner, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer och frivilligorganisationer fram till 30 januari 2017.

Regeringen: Försvarsminister Peter Hultqvist tog emot personalförsörjningsutredningens betänkande

Utredningen: ”En robust personalförsörjning av det militära försvaret” (PDF ca 2,6 MB)

Läs även Semper Miles: Nu kommer Nordgren Christensens utredning om personalförsörjning samt Värnpliktiga utgjorde ett besvärligt och dödligt försvar

(Bilden är från ett annat tillfälle.)

Källor: Regeringen, Expressen, GP, SVT

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]