Foto: ©Thales

SLRR blir en betydande tillgång

Satsning på ny och utökad förmåga när Sverige slår till på särskilt långräckviddig radar, SLRR, som når upp till 2000 km.

Enligt Försvarets materielverk har man tecknat avtal med tillverkaren Thales för deras kraftfulla system SMART–L MM/F (Multi Mission Fixed). En nästa generations långdistansradar som täcker stora områden och blir en betydande tillgång i sensorkedjan för det svenska försvaret.

Systemet kan även mäta in ballistiska robotar, en för Sverige ny och efterlängtad förmåga. ”Kommer också att bidra till att skicka data till Patriotsystemet, för att förbättra dess förmåga att bekämpa sådana hot”, sade Mattias Alfredsson, projektledare Sensorsystem ny på FMV i och med tecknandet för systemet tidigare i veckan.

Man påtalar även ett fördjupat samarbete med Nederländerna inom området särskilt långräckviddig radar, där SMART-L redan är operativt i arenorna luft och sjö.

Systemet kommer att bidra till en signifikant förmågeökning av svensk luftövervakning och utökad kapacitet för detektion av ballistiska missiler samt rymdövervakning” säger Thales i ett pressmeddelande.

Kostnad för investeringen landar på cirka en miljard kronor, med löpande leverans ut i verksamheten under 2026-2028.

FMV – Särskilt långräckviddig radar – ny svensk förmåga

Thales – SMART-L Multi Mission

Läs även Semper Miles: Fortsatt framåt för svenska Arthur med Royal Artillery och Överlämningsceremoni för Patriot samt Världsledande svensk sjöradar till Independence-klassen och Svenska minröjaren till franska och brittiska marinen

(Bilden: Smart L Multi Mission land based long range radar. Något beskuren bild. Foto: ©Thales.)

– New and further extended ability with Thales SMART–L for Swedish defence

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]