Foto: Serguei S Dukachev

Planeringen igång för det digra arbetet med att ta upp PD-50

Den ryska flytdockan PD-50 är stor, riktigt stor! Med en kapacitet på 80 000 ton och 23 000 kvadratmeter, en längd på 330 meter och höjd på 79 meter klarar den att ta emot de allra största, t o m hangarfartyg. Eller snarare kunde. I månadsskiftet oktober-november i år gick det snett.

När hangarfartyget Amiral Kuznetsov skulle lämna PD-50 slogs strömmen ut (en förklaring som diskuteras) och man förlorade kontrollen över dockan vilket åsamkade skador på både fartyg och docka. En arbetare dog och fyra skadades. Nu ligger PD-50 på ca 40 meters djup utanför Varv 82 i Roslyakovo – i inloppet till Murmansk.

Den första reaktionen var att lite uppgivet lämna den åt sitt öde då en bärgningsaktion skulle bli komplicerad och kräva en enorm och mycket kostsam apparat. Men den sjunkna jätteplattformen påverkar sjöfarten i området och så är den unik för reparations- och uppgraderingsarbetet av de större fartygen i ryska flottan. Arbeten som nu stannat av och köar upp.
Att bygga en ny docka av det här formatet verkar inte aktuellt. Det skulle ta flera år. Istället har man på allvar börjat diskutera bärgningsmetoder. Men det ska mycket till att få grepp på och dra upp något av den här kalibern.

Kompetens, underfundighet och hårdvara kommer med stor sannolikhet att behöva dammsugas fram från alla skrymslen av Ryssland. Exempelvis saknas det kranar för jobbet. Kanske blir det fråga om en internationell insats? Ännu är inga detaljer nämnda om hur det skulle kunna lösas, eller när.

Aktiebolaget 82 Sudoremontnyy Zavod – Satellit- och kartbild m m (Notera även bilderna i vänsterkolumnen)

Läs även Semper Miles: Nya större fartyg för rysk amfibieattack och Nya ubåtar på väg medan de befintliga livstidsförlängs samt Ryssland bygger mångfacetterad infrastruktur i vattnen i norr och Företagande och hela städer hotas av ryska försvarets skulder

(Bilden: Admiral Kuznetsov i flytdockan PD-50 i Roslyakovo vid ett tidigare tillfälle. Beskuren bild. Foto: Serguei S Dukachev, CC BY-SA 2.5 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/)

– The Huge dry-dock PD-50, sunk in the inlet to Murmansk might be salvaged

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]