Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Militär heldag i norr när garnisonen öppnar upp

Planera kommande lördag redan nu för då är det dags för Garnisonens dag i Boden, ett samarrangemang mellan Norrbottens regemente, Artilleriregementet, FMLOG, FMTIS och FMV. Under hela åtta timmar håller man öppet med aktiviteter både inne på kasernområdet och det intilliggande övningsfältet. Här finns personal som berättar och svarar på frågor, förevisning av enskild och gemensam materiel och fordon. Åk en sväng i bandvagn och kliv ombord i Försvarsmaktens helikopter 14 (en av världens modernaste maskiner i klassen), se utställda äldre militärfordon m m. Hemvärnet är också på plats liksom förbandets kamratföreningar samt Sveriges veteranförbund. Ett trevligt inslag är genomförandet av soldaterinran som många högtidligen svurit. Efter lunch blir det stridsförevisning och under eftermiddag/tidig kväll kan man åka med i direktbussarna för ett besök på Rödbergsfortet och Försvarsmuseum.

Program för dagen:

08:00 Grindarna öppnas
09:00 Materielförevisning m m börjar och pågår hela dagen till 15:30
09:00 Garnisonschefen välkomnar med inledande tal
09:30 Soldaterinran
12:45 Garnisonschefens tal till allmänheten på övningsfältet vid kasernvakten
13:00 Stridsförevisning på övningsfältet
16:00 Grindarna stängs

Lördag den 24 september 08:00-16:00. Norrbottens regemente, Norrbottensvägen, Boden (Klicka här för karta)

Hitta på Garnisonens dag – Karta äver området och viktiga platser (PDF)

Norrbottens regemente (I 19)

Artilleriregementet (A 9)

Försvarsmaktens logistik (FMLOG)

Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS)

Försvarets Materielverk (FMV)

Norrbottensbataljonen (12 Hvbat)

(Bilden visar pansarsoldater i Boden och är från ett annat tillfälle ett tidigare år.)

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]